ประกาศผลกิจกรรมลุ้นแลกเที่ยวประจำสัปดาห์

ประกาศผลครั้งที่ 1

ประกาศผลครั้งที่ 2

ประกาศผลครั้งที่ 3

ประกาศผลครั้งที่ 4

ประกาศผลครั้งที่ 5