กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมลุ้นรับของสมนาคุณโครงการ

Amazing Thailand Grand Sale 2023

กติกาการร่วมสนุก

 1. ซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ
  • ติดตามรายละเอียดโปรโมชันดีลพิเศษได้ที่
   • www.amazingthailandgrandsale.com
   • Facebook: Amazing Thailand Grand Sale
   • Line OA: @thailandgrandsale
 2. นำใบเสร็จ Upload ที่ช่องทาง Line OA: @thailandgrandsale เพื่อรับ “เลขลุ้นของสมนาคุณ”
  • ถ่ายภาพใบเสร็จการซื้อสินค้าและบริการ ของร้านค้าที่ร่วมโครงการเพื่อเข้ามาร่วมสนุกผ่านช่องทาง LINE OA
  • กดเข้าไปที่ Rich menu “Get Lucky Number”
  • กรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อ ยอดการใช้จ่ายตามใบเสร็จ ร้านค้าที่ซื้อสินค้าหรือร้านที่ใช้บริการ และ Upload ภาพใบเสร็จเพื่อรับเลขลุ้นของสมนาคุณของท่าน
  • ทุก 500 บาท = 1 สิทธิ์ (ในกรณีที่ท่านซื้อไม่ถึง 500 บาท จะถือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ และในกรณีที่ซื้อไม่ถึง 1,000 บาทจะเท่ากับ 1 สิทธิ์ ท่านสามารถดูตัวอย่างการให้สิทธิ์ได้ในเกณฑ์การรับจำนวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม)
 3. ตรวจสอบ Lucky Number ประจำสัปดาห์ ที่หน้า Facebook โครงการ
  • ในกรณีที่เลขลุ้นของสมนาคุณของท่านตรงกับ Lucky Number ของโครงการ ให้ท่านส่งเอกสาร/หลักฐาน Inbox มาที่ Facebook: Amazing Thailand Grand Sale เท่านั้น
  • Lucky Number จะประกาศทุกวันศุกร์ เริ่มวันที่ 30 มิถุนายน – 18 สิงหาคม 2566 เวลา 22.00 น. รวม 8 สัปดาห์ ผ่านช่องทาง Facebook: Amazing Thailand Grand Sale และ Line OA: @thailandgrandsale
  • ของสมนาคุณตลอดโครงการ มีมูลค่ารวม 2,500,000 บาท

หมายเหตุ :

 • ประกาศชื่อผู้ได้รับของสมนาคุณในแต่ละสัปดาห์ทุกวันศุกร์ เวลา 22.00 น.
 • ประกาศ Lucky Number ใหม่ ประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น.
 • ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 15 มิ.ย. – 15 ส.ค. 2566
 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องนำส่งเอกสาร/หลักฐาน เลขลุ้นของท่านที่ตรงกับ Lucky Number ประจำสัปดาห์ (ภายใน 7 วัน) เพื่อติดต่อรับของสมนาคุณ โดย Inbox มาที่ Facebook: Amazing Thailand Grand Sale เท่านั้น มิฉะนั้น ถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • หากผู้ร่วมกิจกรรมกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง และทำการ upload ใบเสร็จซ้ำ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับของสมนาคุณในรอบนั้น ๆ
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องแคปเจอร์หน้าจอ และเก็บเลขลุ้นของท่านไว้เป็นหลักฐาน เพื่อตรวจ Lucky Number ประจำสัปดาห์

เงื่อนไขการมอบของสมนาคุณ

 • ผู้ที่ได้เลขลุ้นของสมนาคุณตรงกับ Lucky Number ประจำสัปดาห์ของโครงการ จะต้องยืนยันตัวตนและนำส่งหลักฐานโดย Inbox มาที่ Facebook: Amazing Thailand Grand Sale เท่านั้น
 • ผู้ที่ได้รับของสมนาคุณจะต้องนำส่งเอกสาร/หลักฐาน ตามวันและระยะเวลาที่กำหนด หรือภายใน 7 วัน หลังจากประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2023 เท่านั้น โดยเป็นการซื้อสินค้าและบริการระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2566 เท่านั้น
 • ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ที่ www.amazingthailandgrandsale.com
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ทาง Facebook: Amazing Thailand Grand Sale
  • ทาง Line OA: @thailandgrandsale

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม “Amazing Thailand Grand Sale 2023”

เราจะใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านสำหรับกิจกรรม Amazing Thailand Grand Sale 2023 ที่ www.amazingthailandgrandsale.com ภายใต้การดำเนินงานของ บ.พอลล่า เจ จำกัด ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ในการบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Amazing Thailand Grand Sale 2023 เราเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกท่านที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ และจะใช้ ”ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านเพื่อลุ้นของสมนาคุณในกิจกรรมนี้เท่านั้น


“ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่อ้างถึงนี้ หมายถึง ชื่อ นามสกุล, อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้


“ท่านตกลงยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นได้” มี check box ให้เลือก


หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อเราโดยช่องทางการติดต่อ ดังต่อไปนี้

 • ทาง E-mail: contact@paulaj.co.th
 • ทาง Facebook: Amazing Thailand Grand Sale
 • ทาง Line OA: @thailandgrandsale
 • ทางไปรษณีย์: บริษัท พอลล่า เจ จำกัด 9/175 ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250 (02-1158981)

เกณฑ์การลุ้นรับของสมนาคุณ

 • ผู้ร่วมกิจกรรมซื้อสินค้า หรือบริการกับพันธมิตรที่ร่วมในโครงการ โดยทุก ๆ 500 บาทจะได้รับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ (ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้)
  ตัวอย่างเกณฑ์การรับจำนวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม
  ยอดการซื้อสินค้า และบริการ จำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ
  500 - 999 1 สิทธิ์
  1,000 – 1,499 2 สิทธิ์
  1,500 – 1,999 3 สิทธิ์
  2,000 – 2,499 4 สิทธิ์
  2,500 – 2,999 5 สิทธิ์
 • นำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการมาเล่นกิจกรรมที่ LINE OA : @thailandgrandsale เพื่อรับ “เลขลุ้นของสมนาคุณ”
 • กรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อ ยอดการใช้จ่าย ร้านค้าที่ใช้บริการ และ Upload ใบเสร็จเพื่อรับ “เลขลุ้นของสมนาคุณ” ของท่าน
 • การ upload ใบเสร็จต้องให้เห็น
  • วันที่ซื้อสินค้าและบริการ
  • ชื่อร้านค้า
  • ยอดการซื้อสิ้นค้าหรือบริการ
  โดยท่านสามารถปิดรายละเอียดข้อมูลส่วนอื่นไว้ได้
 • ผู้ที่ได้รับของสมนาคุณจะต้องยืนยันตัวตนและนำส่งเอกสาร/หลักฐานโดย Inbox มาที่ Facebook: Amazing Thailand Grand Sale

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับของสมนาคุณต้องนำส่งเอกสาร/หลักฐาน
  • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • รูปภาพที่ยืนยันการได้รับ “เลขลุ้นของสมนาคุณ” ที่ตรงตามเงื่อนไขของกิจกรรมลุ้นแลกเที่ยว
  • ข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งของสมนาคุณ
  นำส่งเอกสาร/หลักฐาน Inbox มาที่ Facebook: Amazing Thailand Grand Sale ภายในวันและเวลาที่กำหนดของกิจกรรม หรือภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากประกาศผล
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ของสมนาคุณ ในกรณีที่ผู้ได้รับของสมนาคุณไม่มีเอกสาร/หลักฐานเพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการ หรือเอกสาร/หลักฐานเป็นเท็จมีการปลอมแปลง หรือผู้ได้รับของสมนาคุณไม่มาแสดงตัวตนและส่งเอกสาร/หลักฐานตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากประกาศผล ท่านจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับของสมนาคุณประจำสัปดาห์และของสมนาคุณจะถูกสะสมไปแจกในกิจกรรมครั้งถัดไป
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณ 1 รายการต่อ 1 รอบ Lucky Number ในกรณีที่ท่านได้รับของสมนาคุณมากกว่า 1 รายการ ทางโครงการจะขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุด
 4. เอกสารใบเสร็จการซื้อสินค้าและบริการที่ใช้ร่วมกิจกรรมจะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันจากบริษัท ฯ ว่าเป็นของจริงก่อนจึงจะมีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณ หากบริษัท ฯ มีข้อสงสัยว่าเอกสารใบเสร็จที่ร่วมกิจกรรมที่ส่งมา ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นของที่ทำปลอมขึ้น หรือมีการพิมพ์ข้อความใดที่ผิดจากต้นฉบับ หรือไม่ได้มาจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ หรือมีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไข ตัวสกรีน และ/หรือ รอยแก้อื่น ๆ หรือซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับของสมนาคุณ และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกของรางวัลคืนและมอบคืนให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 5. ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของสมนาคุณอื่นได้ และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับของสมนาคุณเป็นตั๋วเครื่องบินจะต้องติดต่อสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวเอง และปฏิบัติตามกฎระเบียบเงื่อนไขของสายการบิน ทางโครงการจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับของสมนาคุณเป็น Gift Voucher ที่พักโรงแรม หรือ บัตรรับประทานอาหาร ท่านจะต้องสำรองที่พักและจองห้องอาหารกับผู้ประกอบการตรง และปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขของทางโรงแรม/ร้านอาหารที่ได้ระบุไว้ ทางโครงการจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับของสมนาคุณเป็นสินค้าและบริการ จะต้องเป็นผู้ติดต่อกับบริษัท ฯ หรือตัวแทนจำหน่าย เกี่ยวกับการรับประกันสินค้านั้น ๆ ด้วยตัวท่านเอง
 9. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิก ยกเลิกบัญชีของสมาชิกในไลน์ หรือยกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ร่วมรายการทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือรับของสมนาคุณใด ๆ โดยเอกสารใบเสร็จที่ร่วมรายการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 10. บริษัท ฯ ไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบโทรศัพท์ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ก็ตาม
 11. ผู้ที่ได้รับของสมนาคุณที่เป็นสินค้ามูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีรางวัล 5% ของมูลค่าสินค้า ตามที่กฎหมายกำหนด
 12. ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัท ฯ และตัวแทนของบริษัท ฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมในการจัดเก็บ รวบรวม โอนข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการดำเนินกิจกรรมนี้ รวมถึงยินยอมให้บริษัท ฯ จัดส่งข่าวสารหรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของบริษัท ฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้าหรือจ่ายค่าตอบแทน
 13. การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบออนไลน์ของพันธมิตรในโครงการ สงวนสิทธิ์การร่วมรายการเล่นกิจกรรมเฉพาะสินค้าและบริการที่ใช้ในประเทศไทยเท่านั้น
 14. บริษัท ฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของสมนาคุณที่ระบุในรายการนี้ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับของสมนาคุณดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่าย หรือให้บริการโดยตรง
 15. การตัดสินของคณะกรรมการบริษัท ฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี
 16. พนักงาน บริษัท พอลล่า เจ จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 17. ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมที่
  • Facebook: Amazing Thailand Grand Sale
  • Line OA: @thailandgrandsale
  • Website www.amazingthailandgrandsale.com
 18. ทางโครงการไม่มีนโยบายให้แอด LINE ส่วนตัว, ส่ง SMS ข้อมูล หรือ ให้ผู้ร่วมเล่นกิจกรรมกด link ใด ๆ และไม่มีการเรียกเก็บเงินมัดจำทั้งสิ้น หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้สอบถามผ่านทาง Inbox หรือ LINE ของโครงการเท่านั้น